داستان خره و گاوه

در ابتدا از همه دوستام تشکر میکنم که برای بابایی دعای خیر داشتن. بابایی هنوز سر کار نمیره ولی امیدواره که از اول برج اردی بهشت بتونه بره. تازه به خودش و مامان جون هم قول داده که استخر بره و ورزش هم بکنه تا دوباره اینجوری نشه. شما هم یادتون نره لطفا. و اما… […]