کیزاد وبلاگ نویس شیطون

پهلوون میبینه همه یا خوابن یا به تفریح. میره مورچه بازی چون مورچه ها اهل کار و تلاشن.