سفری دیگر

داستان سفر به ساحل دریای خزر و تجربه استفاده از کرم ضد آفتاب خوب.