فرهنگ سازی

کیزاد با سه چرخه یا پیاده و حتی از توی برفها خودش را به شهری میرساند که جوانها مشغول قلیان کشی یا بازی با کامپیوتر هستن. کی‌زاد اونها رو ارشاد میکنه و به ماموریتش پایان میده.