پرنده اشمگین (پرندگان خشمگین)

تولد امسال من با تصاویر و لباس و کادوهای پرنده خشمگین Angry bird تزئین شده بود.