بهار ۸۹/ جنگ سایبری/

خوب سال نو همه مجددا مبارک.  اول یه مقدمه. سی سال قبل در چنین ایامی بابایی کجا بود؟ بله در ایام عید بابایی مشقای عیدش رو نوشته بود و بعد رفته بود مسافرت مشهد و در این ایام هم مشغول یاد گرفتن یه حرف جدید از حروف الفبای فارسی بود. بابایی اون موقع کلاس اولی […]