کجایی

تا تو را نبینم دیگر نخواهم نوشت و ان روز فقط از تو خواهم نوشت

امیدوارم که به اخر هفته نکشه. زود بیا

از طرف بابایی


نظر بگذارید

:LOOL: :bee: :تعظیم: :دست زدن: :خندیدن: more »